Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti finančných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 14/01/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 40

Minimálny počet bodov: 115,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 4

Aktualizovaný dátum
19/01/2021 - 08:31