Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Bezpečnostní úradníci – Technická bezpečnosť

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 26/02/2020

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 5

Minimálny počet bodov: 95,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 2

Aktualizovaný dátum
26/02/2020 - 15:41