Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

Posledná aktualizácia: 13. 12. 2022

Na tejto stránke nájdete aktualizované informácie týkajúce sa všetkých platných alebo uzavretých výberových zoznamov zmluvných zamestnancov.

Platnosť niektorých týchto zoznamov sa môže v budúcnosti ďalej predĺžiť.

Všetky zoznamy pre ČASOVO NEOBMEDZENÉ VÝBEROVÉ KONANIA CAST sú časovo neobmedzené (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019, EPSO/CAST/P/23-25/2022).

Tieto zoznamy platia do 31. 12. 2023:

 • EPSO/CAST/1-6/07 – CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 – CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 – CAST Sekretári 2008
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 – Prekladatelia
 • EPSO/CAST/S/2/2012 – Starostlivosť o deti
 • EPSO/CAST/S/3/2012 – Správa budov
 • EPSO/CAST/S/5/2013 – Výskumníci
 • EPSO/CAST/S/7/2013 – Bezpečnosť IKT
 • EPSO/CAST/S/8/2014 – Vodiči
 • EPSO/CAST/S/11/2015 – Správcovia budov
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Bezpečnosť/FS III/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ
 • EPSO/CAST/S/13/2015 – Starostlivosť o deti

Tieto zoznamy boli uzavreté:

 • EPSO/CAST/25/05 – CAST 25 – dátum uzavretia: 30. 6. 2022
 • EPSO/CAST/01/2010 – Starostlivosť o deti – dátum uzavretia: 30. 6. 2022
 • EPSO/CAST/S/6/2013 – Pedagogickí psychológovia – dátum uzavretia: 30. 6. 2022
 • EPSO/CAST/CRO/2009 – CAST Chorvátsko – dátum uzavretia: 30. 6. 2022
 • EP/CAST/S/9/2014 – Európska administratíva (Výskumný referent v Parlamente – IBA EP) – dátum uzavretia: 30. 6. 2022
 • EP/CAST/S/14/2015 – Bezpečnosť/FS I (iba Európsky parlament) – dátum uzavretia: 30. 6. 2019
 • EP/CAST/S/16/2016 – Vodiči/FS I (iba Európsky parlament) – dátum uzavretia: 27. 3. 2019
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Bezpečnosť/FS IV/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ – dátum uzavretia: 31. 12. 2022