Skip to main content

Kako poteka točkovanje pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Vsak odgovor kandidata se točkuje s točkami od 0 do 4. 

Točke nato pomnožijo z „utežjo‟ in jih seštejejo za končni rezultat. Kandidate razvrstijo glede na doseženi rezultat in tako določijo tiste, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo razpisanim nalogam.