Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Zakaj urad EPSO uporablja računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa?

Question categories:

Urad EPSO želi s testi kognitivne sposobnosti preveriti ključne sposobnosti sklepanja vseh bodočih javnih uslužbencev EU in ne zgolj zmanjšati število kandidatov. Na podlagi uveljavljenih znanstvenih študij imajo ti testi največjo napovedno vrednost za prihodnjo delovno uspešnost (v primerjavi z zgolj testi preverjanja znanja). Tudi če kandidati v istem natečaju ne prejmejo enakih vprašanj, je za vse kandidate enaka težavnostna raven, kar zagotavlja enako obravnavanje. Veljavnost in zanesljivost računalniško podprtih testov z vprašanjih izbirnega tipa je potrdila tudi sodna praksa Sodišča EU. Sodišče je tudi potrdilo, da ti testi izpolnjujejo načelo poštene in enake obravnave. Hkrati računalniško podprti testi omogočajo uradu, da testira več deset tisoč kandidatov na različnih lokacijah v zelo kratkem času (+/- 4 tedne za 30 000 prijavljenih) na učinkovit in uporabniku prijazen način, saj ni treba, da vsi kandidati opravljajo teste na isti datum/ob istem času.