Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Uradnik za finance in pogodbe Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Operater GSMC Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Pomočnik za obveščanje in sporočanje Komuniciranje FG III Evropska komisija Pariz (Francija)
uradnik za javne zadeve Zunanji odnosi FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Bruselj (Belgija)
Projektni referent / koordinator razpisa Evropska javna uprava FG IV (SNS JU) Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve Bruselj (Belgija)
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Evropska javna uprava AST 1 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 5 (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Jezikovni referent Jeziki AST-SC 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija)
Višji uradnik Evropska javna uprava AD 7 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Jezikovni referent Jeziki AST-SC 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 7 (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
strokovnjak za kibernetsko varnost Informacijska tehnologija AD 8 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Specialist - Kripto valuta Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Znanstveni projektni referent Znanost in raziskave AD 5 Joint Research Centre Geel (Belgija)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Operater GSMC
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Jezikovni referent
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Jezikovni referent
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Kripto valuta
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo: