Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Strokovnjaki – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 17/12/2021

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 30

Reference number: 
EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)

Posodobljeno
17/12/2021 - 14:51