Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – jedrske raziskave in razgradnja

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 23/05/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 247

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 6

Posodobljeno
29/05/2019 - 10:35