Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Osebni in poklicni razvoj

A woman is leading a training class

EU ponuja različne možnosti za učenje in razvoj. Na različnih tečajih usposabljanja lahko pridobite nova znanja in spretnosti ter na svoji poklicni poti izkoristite ves svoj potencial.

Na voljo so usposabljanja o najrazličnejših temah, kot so jeziki, vključevanje in raznolikost, politike in institucionalni odnosi EU, rešitve na delovnem mestu in družbeni izzivi, informacijski in digitalni razvoj, diplomacija EU itd.

Evropska šola za upravo, ki je bila ustanovljena posebej z namenom, da zaposlenim v institucijah EU zagotavlja visokokakovostno usposabljanje, ponuja medinstitucionalne tečaje.

Vseživljenjska poklicna pot v institucijah EU ne pomeni, da zaposleni vse življenje ostanejo na istem delovnem mestu. V okviru internega programa poklicne mobilnosti lahko namreč razširite nabor znanj in spretnosti, se preizkusite na drugih delovnih področjih, zamenjate službo, institucijo in kraj zaposlitve ter tako odkrijete nove zanimive poklicne izzive.