O uradu EPSO

Domača stran > O uradu EPSO

EPSO: ambiciozne talente povezujemo z institucijami EU

 

Vloga

Glavna naloga urada EPSO je zadovoljiti potrebe institucij EU po zaposlovanju z izborom nadarjenih kandidatk in kandidatov prek splošnih natečajev in natečajev za specializirane profile. Pri uresničevanju tega cilja EPSO deluje kot zaupanja vreden povezovalec med institucijami EU in uspešnimi strokovnjaki in diplomanti. S tem prispeva k oblikovanju trenutne in prihodnje evropske javne uprave.

EPSO je kot medinstitucionalni urad odgovoren za izbor osebja predvsem za Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropske unije, Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropsko službo za zunanje delovanje, Evropskega varuha človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vsaka od teh institucij zaposli osebje s seznamov uspešnih kandidatk in kandidatov, ki jih pripravi EPSO.

 

Vizija

Naša vizija je, da institucijam EU zagotavljamo delovno silo, ki najbolje ustreza njihovim potrebam. V ta namen izvajamo visokokakovostne, učinkovite in uspešne izbirne postopke na podlagi inovativnega pristopa.

Naša strateška usmeritev temelji na naslednjih dejavnikih:

 • Proaktivnost in odzivnost.
 • Inovativni duh in sposobnost predvidevanja trendov pri prepoznavanju talentov.
 • Uporaba izbirnih metod za pritegnitev različnih talentov.
 • Katalog storitev na podlagi potreb institucij, za katere vodimo postopke.
 • Jasnost, preglednost in dostopnost postopkov za vse kandidate in kandidatke. Pritožbe naj bi bile izjemne in se obravnavale v duhu dobrih upravnih praks.

 

Operativna načela

Urad EPSO pri uresničevanju svoje vizije izhaja iz treh ključnih načel:

 • Natančnost: EPSO si prizadeva za sprejetje najboljših izbirnih metod, ki vključujejo preverjanje posameznih kompetenc z ustreznimi testi. Namen je osredotočiti se na najustreznejše kandidate in kandidatke ter oceniti njihovo uspešnost v skladu z mednarodno priporočenimi praksami.
 • Gibčnost: Postopki urada EPSO so vse bolj modularni in prilagodljivi posebnim zahtevam institucij, ki zaposlujejo. Njihove povratne informacije in redni notranji pregledi so sestavni del tega pristopa.
 • Hitrost: Natečaji urada EPSO so vse krajši. To dosegamo z načrtovanjem in krepitvijo dela izbirnih komisij in osebja, krepitvijo sodelovanja z institucijami, ki so njegove stranke, ter poenostavitvijo izbirnih postopkov z odpravo nepotrebnih birokratskih elementov.

 

Vrednote

 • Integriteta – člani osebja EPSO si zaupajo, delujejo iskreno in po najboljši vesti ter pri tem jasno upoštevajo interese službe in institucij, za katere se vodijo postopki.
 • Profesionalnost – EPSO izvaja izbirne postopke pošteno in učinkovito na podlagi najboljših praks, njegovo zavzeto in visoko usposobljeno osebje pa ob tem zagotavlja kakovost in zadovoljstvo strank. EPSO je inovativen in dinamičen ter se zavzema za popolno izkoriščanje svojega potenciala.
 • Kakovostne storitve – EPSO si stalno prizadeva, da institucijam, ki so njegove stranke, zagotavlja odlične in pravočasne storitve. V ta namen pozorno upošteva svoje deležnike in se na podlagi njihovih povratnih informacij stalno izboljšuje.
 • Različnost in spoštovanje – EPSO odraža raznolikost v svoji ekipi in podpira vse uslužbence, ne glede na njihove razlike, da si po najboljših močeh prizadevajo za uresničevanje skupnega cilja. Spoštljivo profesionalno ravnanje je vodilno načelo v vseh delovnih odnosih na uradu EPSO.
 • Sodelovanje – EPSO spodbuja notranje sodelovanje in sodelovanje z vsemi deležniki. Gradi kakovostna partnerstva, da bi kot ponudnik storitev izboljšal splošno učinkovitost. Skupne delovne platforme se dejavno uporabljajo in spodbujajo. Močne sinergije v izbirnem postopku podpirajo proaktivnost, odzivnost in razvoj kulture odličnosti.

 

EPSO in poklicne poti v institucijah EU

EPSO povprečno obdela 46 000 prijav letno za približno 1 300 delovnih mest. Testiranje poteka v 24 jezikih, česar ne poznajo nikjer drugje.

Informacije o sestankih z zastopniki interesov, ki jih organizira direktorica urada EPSO.

EPSO upravlja spletišče EU Careers, ki vsebuje informacije za širšo javnost o izbirnih postopkih EU in natečajih EPSO v 24 jezikih. Spremljajte EU Careers na Facebooku, Twitterju, LinkedInu in Instagramu.

 

Oglejte si videoposnetek s kratko predstavitvijo urada EPSO: