O uradu EPSO

Domača stran > O uradu EPSO

EPSO – Vaša vstopna točka za zaposlitev v institucijah EU

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

Naloga Evropskega urada za izbor osebja je, da za institucije EU pripravi visokokakovostne, učinkovite in uspešne izbirne postopke, ki omogočajo izbor pravega človeka za pravo delovno mesto ob pravem času. Natančnejši vpogled v delo urada EPSO v videofilmčku.

Urad EPSO je medinstitucionalna služba, pristojna za izbor osebja za vse institucije in agencije Evropske unije, tudi za Evropski parlament, Svet, Evropsko komisijo, Sodišče EU, Računsko sodišče, Evropsko službo za zunanje delovanje, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, Evropskega varuha človekovih pravic. Institucije zaposlijo osebje s seznamov uspešnih kandidatk in kandidatov, ki jih pripravi EPSO.

Urad je začel delovati januarja 2003 in se postopoma razvil v najsodobnejši izbirni center za institucije EU. Da bi institucijam EU omogočil zaposliti najboljše kandidate in kandidatke za opravljanje nalog v zvezi z zahtevnimi izzivi, s katerimi se srečuje Evropa, budno spremlja gibanja na trgu dela, širi svoja družbena omrežja in ima redne stike z mednarodnimi organizacijami, denimo Združenimi narodi in Afriško unijo, s katerimi izmenjuje dobre prakse.

EPSO se ponaša z najsodobnejšimi metodami testiranja kandidatk in kandidatov. V zadnjih letih so se preskusi spremenili. Ne gre več izključno za preverjanje znanja, vedno več je simulacij vsakodnevnih nalog, s katerimi ocenjujejo splošne kompetence kandidatk in kandidatov. Ocenjevanje postaja tako vse bolj interaktivno, nenehno ga tudi izboljšujejo. Med nedavnimi novostmi sta denimo uvedba računalniško podprtega testa na podlagi elektronske pošte (e-simulacija nalog) in razgovora na daljavo prek videoklica.

To nenehno prizadevanje za odličnost in izpopolnjevanje testiranja sta pri podobnih centrih v svetu splošno priznana in EPSO je redni govornik na konferencah ocenjevalcev. Še več, urad izpolnjuje mednarodni standard ISO 10667 za ocenjevanje v delovnem okolju. Urad si bo v prihodnjih letih še naprej prizadeval skrajšati čas, potreben za izvedbo izbirnih postopkov.

EPSO zdaj obdela povprečno 50 000 prijav letno za približno 1 500 delovnih mest. Testiranje poteka v 24 jezikih, česar ne poznajo nikjer drugje. Če vas zanima, kakšne teste morajo opraviti kandidati in kandidatke na izbirnih postopkih EPSO, si oglejte vzorčne teste.

Veliko število prijav, ki jih EPSO prejme vsako leto, priča o uspešnosti vrednostne ponudbe delodajalca, saj kandidatkam in kandidatom ponuja poklicno življenje na različnih delovnih mestih, možnost dela v tujini ter zanimivo in izzivov polno delo, ki vpliva na življenje več sto milijonov državljank in državljanov EU. Po podatkih vodilnega inštituta za raziskave kadrovanja Trendence (Graduate Barometer) se namreč institucije EU uvrščajo visoko na lestvici 100 najbolj zaželenih delodajalcev v Evropi. Podobno je belgijska podružnica nizozemskega večnacionalnega svetovalnega podjetja Randstad Holding NV leta 2015 postavila Evropsko komisijo (po zaslugi vrednostne ponudbe EPSO) na vrh svoje lestvice delodajalcev za to leto.

Urad EPSO si skupaj z institucijami EU prizadeva izboljšati tudi postopek zaposlovanja kandidatk in kandidatov, ki so uspešno opravili javni natečaj – da bi ta postal še preglednejši in enostavnejši.

Obiščite namensko stran Evropske komisije, kjer so vam na voljo informacije o sestankih direktorice urada EPSO.