Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ίσες ευκαιρίες, πολυμορφία και ένταξη

Στους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται η προώθηση της κοινωνικής αποδοχής, η εξάλειψη των προκαταλήψεων και η προβολή των οφελών της πολυμορφίας στην κοινωνία μας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού.

Οι διαδικασίες επιλογής της EPSO έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σαφείς, διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους τους υποψηφίους. Στόχος είναι να παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας παράγοντες παρεμπόδισης, πιθανές προκαταλήψεις και κινδύνους διακρίσεων.

Η EPSO δεσμεύεται να προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ ώστε η δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών τους οποίους αντιπροσωπεύει και υπηρετεί.

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την προσβασιμότητα; Μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας με την EPSO για να συμβάλλετε στη βελτίωση της προσβασιμότητας των διαδικασιών επικοινωνίας και επιλογής. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα εγγράφων ή/και τμήματα του παρόντος διαδικτυακού τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής της EPSO λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας; Μάθετε περισσότερα ανατρέχοντας στη σημαντική ενότητα πληροφοριών στα δεξιά αυτής της σελίδας.