Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Enake možnosti

Enake možnosti

Zaradi invalidnosti sem imel/imela težave pri dostopanju do spletišča EPSO oziroma med izbirnim postopkom. Komu naj sporočim svoja opažanja in priporočila?

V uradu EPSO se zavedamo pomena dostopnosti in si stalno prizadevamo izboljšati svoje storitve komuniciranja in izbirne postopke. Če naletite na težave pri dostopanju do svojega računa EPSO oziroma našega spletišča, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoje težave, opažanja in priporočila. Vaše povratne informacije so za urad EPSO bistvenega pomena, saj nam pomagajo izboljšati naše storitve in njihovo splošno dostopnost. Več informacij o prizadevanjih urada EPSO za boljšo dostopnost boste našli na naši spletni strani o enakih možnostih.

več

Mislim, da me v natečajnem postopku niste obravnavali pravično glede na mojo drugačnost. Kaj naj naredim?

V uradu EPSO se zavedamo pomena načela enakopravnosti in različnosti ter si prizadevamo zagotoviti vsem kandidatom enake možnosti, enako obravnavanje in enako dostopnost. Če smo vas po vašem mnenju obravnavali nepravično ali diskriminatorno zaradi vašega spola, rase, barve kože, narodne ali socialno pripadnosti, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoja opažanja in mnenje.

več

Zaradi invalidnosti oziroma bolezni potrebujem prilagoditev pisarniške opreme in/ali delovnega okolja. Komu naj sporočim?

Opozarjamo, da urad EPSO v skladu z načelom zaupnosti podatkov in nediskriminacije informacij o vaši invalidnosti in posebnih potrebah ne bo posredoval kadrovskim službam. Če potrebujete prilagoditve v svojem delovnem okolju oziroma imate posebne potrebe, morate o tem obvestiti neposredno svojega prihodnjega delodajalca, ko vas bodo zaposlili. Če želite prejemati obvestila o pozitivnih ukrepih zaposlovanja invalidov, ki jih uvajajo nekateri delodajalci, odkljukajte ustrezno okence v svojem računu EPSO. V tem primeru bosta kadrovskim službam posredovana samo vaše ime in elektronski naslov.

več

Noseča sem oz. dojim otroka. Na koga se lahko obrnem z vprašanji o izbirnih testih?

Če ste v času prijave na natečaj noseči, lahko v prijavnici navedete kakršnokoli vprašanje oz. težavo ali zahtevek za prilagoditev testiranja. Priložiti morate zdravniško potrdilo o nosečnosti in navesti predvideni datum poroda. Če za nosečnost izveste ali rodite v času natečaja, nas čimprej obvestite in priložite zdravniško potrdilo s predvidenim ali dejanskim datumom poroda. Vaš zahtevek bomo preučili in vas obvestili o možnih prilagoditvah.

več

Zaradi svoje invalidnosti oz. bolezni potrebujem prilagoditev testnega okolja. Kaj moram storiti?

Če zaradi invalidnosti ali bolezni potrebujete prilagoditev testnega okolja, oddajte zahtevek za prilagoditev po postopku, ki je razložen na naši spletni strani o enakih možnostih. Na strani so navedene tudi možne prilagoditve. Opozarjamo, da morate zahtevku za razumno prilagoditev testnega okolja priložiti potrdilo o svoji invalidnosti oziroma bolezni, ki ga izda pristojni nacionalni organ in/ali zdravnik specialist.

več

Z orodji za tehnično pomoč, ki jih uporabljam zaradi invalidnosti, ne morem ustvariti, odpreti oziroma uporabljati računa EPSO. Kaj naj naredim?

V uradu EPSO se zavedamo pomena dostopnosti in si stalno prizadevamo izboljšati svoje storitve komuniciranja in izbirne postopke. Če naletite na težave pri dostopanju do svojega računa EPSO oziroma našega spletišča, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoje težave, opažanja in priporočila. Več informacij o prizadevanjih urada EPSO za boljšo dostopnost boste našli na naši spletni strani o enakih možnostih.

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne