Начало > Възможности за работа > Конкурс > ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК (IT)

ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК (IT)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
08/12/2016
Краен срок: 
12/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от08/12/2016
Краен срок за кандидатстване 12/01/2017 - 12:00(брюкселско време)