Начало > Възможности за работа > Конкурс > Помощни работници в лаборатория

Помощни работници в лаборатория

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
23/09/2021
Краен срок: 
26/10/2021 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от23/09/2021
Краен срок за кандидатстване 26/10/2021 - 12:00(брюкселско време)