Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 01/09/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 31

Minimálny počet bodov: 74​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 02/09/2021 - 12:18

Uverejnenie pozvánky na pohovor na používateľských kontách EPSO: 24/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor: 81

Post date: 29/03/2021 - 10:57

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 03/03/2021

Počet uchádzačov pozvaných na pohovor týkajúci sa daného odboru: 81

Talent Screener – minimálny počet bodov, ktorý musíte dosiahnuť, ak chcete byť pozvaní na pohovor týkajúci sa daného odboru: 20​

Post date: 03/03/2021 - 17:08

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 21/12/2020

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 96

Post date: 22/12/2020 - 14:53

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Franca FAES-CANNITO

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Zastupujúci členovia

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Post date: 26/11/2020 - 15:38