Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 14/02/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 9

Minimálny počet bodov: 169,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Post date: 26/02/2018 - 16:11

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Peter NORMAN

Zastupujúci predseda

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Členovia

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA 

Zastupujúci členovia

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

Post date: 06/11/2017 - 15:57

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 13/10/2017

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 24

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 18/10/2017 - 13:28

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 36

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 19/04/2017 - 14:14

Počet prihlášok: 98

Post date: 23/01/2017 - 15:48