Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 31/03/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 3

Najmanjše število točk: 155,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 06/04/2021 - 14:08

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 25/01/2021

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 7

Nadaljnjega postopka se bodo udeležili vsi kandidati, ki so opravili test(e) in izpolnjujejo pogoje za pripustitev.

 

Post date: 25/01/2021 - 14:04

Seznanitev kandidatov z rezultati v njihovem računu EPSO: 03/07/2020

Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 9

Potrebno najmanjše število točk: 32​

Post date: 07/07/2020 - 17:24

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Pedro Cabral

Namestnik predsedujočega

Mónika Szabó

Člani

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Nadomestni člani

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Post date: 07/08/2019 - 16:39

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019

Number of candidates invited to the preliminary test: 26

Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 5​

Post date: 21/06/2019 - 12:00

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 07/06/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 33

Post date: 11/06/2019 - 16:00