Skip to main content

Testi niso vedno identični, kar se mi ne zdi pravično.

Question categories:

Kadar v istem natečajnem postopku uporabimo različne pisne teste (npr. za teste prevajanja), teste izberemo tako, da imajo podobno težavnostno stopnjo.