Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 24/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 8

Минимален резултат: 153​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 25/06/2021 - 08:26

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 15/02/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 13

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 17/02/2021 - 17:04

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 03/07/2020

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 13

Минимален необходим резултат: 33​

Post date: 07/07/2020 - 17:26

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Celestina Iannone

Заместник-председател

Erwin Beysen

Членове

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Заместник-членове

Liina Teras

Gianfranco Gori

Post date: 07/08/2019 - 16:41

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 12/07/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 36

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 19​

Post date: 19/07/2019 - 11:11

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 07/06/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 366

Post date: 11/06/2019 - 16:08