Časté otázky

Home > Časté dotazy > Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Mám zdravotní postižení a mám problémy s přístupem na internetové stránky úřadu EPSO a/nebo přístupností výběrového řízení. Na koho se můžu obrátit s mými připomínkami a doporučeními?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Vaše zpětná vazba má pro EPSO zásadní význam. Své služby můžeme díky ní neustále zlepšovat a zvyšovat jejich přístupnost. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné...

více

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti a rozmanitosti a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím...

více

Na koho se mám obrátit, pokud mám zdravotní postižení nebo nemoc, která vyžaduje úpravy kancelářského vybavení a/nebo pracovního prostředí?

Upozorňujeme, že úřad EPSO nepředá žádné informace týkající se vašeho zdravotního postižení a specifických potřeb náborovým oddělením a dodrží důvěrnost údajů a zásadu nediskriminace. Pokud budete potřebovat úpravy nebo máte určité specifické potřeby, musíte o tom budoucího zaměstnavatele přímo informovat, jakmile budete přijati. Pokud chcete dostávat informace o pozitivních opatřeních realizovaných zaměstnavateli v zájmu osob se zdravotním postižením, zatrhněte příslušnou kolonku ve vašem účtu. V tom případě bude náborovým oddělením předáno pouze vaše jméno a e-mailová adresa.

více

Na koho se obrátit, pokud jste těhotná nebo kojíte a máte dotaz ohledně účasti na testech.

Jste-li v jiném stavu již během registračního období, můžete své otázky, problémy či žádosti uvést v přihlášce a přiložit k ní lékařské potvrzení o těhotenství a očekávaném datu porodu. Pokud zjistíte, že jste těhotná, nebo porodíte v průběhu výběrového řízení, kontaktujte nás prosím co nejdříve, uveďte stejné informace a přiložte lékařské potvrzení o očekávaném nebo skutečném datu porodu. Po prozkoumání vaší žádosti vás budeme informovat o dalších možnostech.

více

Co dělat v případě, že máte zdravotní postižení či nemoc, která vyžaduje určité modifikace v průběhu testů.

Potřebujete-li si vyžádat určité úpravy výběrových testů z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci, stačí, když se budete řídit postupem popsaným na našich stránkách o rovných příležitostech a předložíte příslušnou žádost. Najdete zde také různé typy možných adaptací. Abyste mohli přiměřené modifikace testů využít, je potřeba předložit potvrzení o zdravotním postižení či nemoci, které vydala příslušná vnitrostátní organizace nebo specialista.

více

S technickými prostředky, které používám kvůli svému postižení, si nemůžu vytvořit účet EPSO, nemám k němu přístup a nemůžu jej používat. Co mám dělat?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné příležitosti.

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne