Vítejte na stránkách „EU Careers“

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

picture showing hand with a pen

Evropská komise (EK) v současné době hledá administrátory s odbornými znalostmi v oblasti strukturálních reforem a dále administrátory s odbornými znalostmi v oblasti schengenského acquis.

Pracujete s jadernými technologiemi? Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Evropská komise hledá odborníky se zkušenostmi získanými v jaderném průmyslu, středisku jaderného výzkumu nebo ve státním či mezinárodním veřejnoprávním subjektu.

Pracovní místa smluvních zaměstnanců jsou k dispozici pro celou řadu pracovních pozic, která vyžadují různou úroveň kvalifikace.

Využijte pracovních příležitostí u evropských institucí v Lucemburku.

Výzva ke spolupráci určená všem organizacím působícím v oblasti rozmanitosti a začlenění – Staňte se členy naší sítě

Práce pro EU

Při práci v institucích EU se budete pohybovat v podnětném a různorodém pracovním prostředí. Budete pracovat pro celou Evropu a zabývat se nejaktuálnějšími otázkami. Podívejte se, co dalšího může práce v institucích EU nabídnout.

virus picture

NOVÉ – aktualizováno 19. 3. 2021: Úřad EPSO nepřetržitě sleduje vývoj koronavirové pandemie. Vzhledem k nepředvídatelnosti situace úřad samozřejmě i nadále postupuje v souladu s instrukcemi a pokyny, které poskytují orgány EU a vnitrostátní orgány, a uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních.

Vyberte si typ smlouvy

Zvažte, jaký typy smlouvy vám bude nejvíc vyhovovat. Orgány EU nabízejí řadu smluv na dobu určitou i neurčitou. Seznamte se s tím, jak výběrové řízení na daný druh smlouvy probíhá.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Byli jsme upozorněni na podvodné nabídky zaměstnání, které nepravdivě uvádějí, že pocházejí od úřadu EPSO. Vyzýváme proto k maximální opatrnosti, setkáte-li se s jakoukoli formou nevyžádané komunikace, v jejímž rámci budou odesílatelé požadovat osobní informace nebo finanční odměnu.

Proč mají naše výběrová řízení právě tuto podobu?

Za sestavení testů a jejich monitorování odpovídá tým psychologů úřadu EPSO specializovaných na psychologii práce, kteří úzce spolupracují s pečlivě vybranými zaměstnanci orgánů EU zasedajícími ve výběrových komisích úřadu EPSO.

Projděte si odpovědi na časté dotazy.

Máte nejasnosti? Odpověď můžete najít v příslušné kategorii častých dotazů. Jestliže jste příslušnou odpověď nenašli, budete navedeni na náš kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat svůj dotaz.