Vítejte na stránkách „EU Careers“

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

Úřad EPSO zahájil proces transformace. První krok – modernizace kompetenčního rámce

picture showing pictures of men and women

Pracovní místa smluvních zaměstnanců jsou k dispozici pro celou řadu pracovních pozic, která vyžadují různou úroveň kvalifikace.

bulb and wheels

Úřad EPSO prochází v současné době transformací - přetváří se postup výběru nových zaměstnanců, aby lépe odpovídal měnícím se potřebám orgánů EU i situaci na dnešním pracovním trhu.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Chtěli byste pracovat pro evropské instituce v Lucemburku?

Díky nové mnohojazyčné digitální platformě dostávají lidé z celé Evropy - vůbec poprvé na úrovni EU - výrazný prostor vyjádřit se k tomu, co od EU očekávají, a komentovat podněty ostatních.

Výzva ke spolupráci určená všem organizacím působícím v oblasti rozmanitosti a začlenění – Staňte se členy naší sítě

Projděte si odpovědi na časté dotazy.

Máte nejasnosti? Odpověď můžete najít v příslušné kategorii častých dotazů. Jestliže jste příslušnou odpověď nenašli, budete navedeni na náš kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat svůj dotaz.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Byli jsme upozorněni na podvodné nabídky zaměstnání, které nepravdivě uvádějí, že pocházejí od úřadu EPSO. Vyzýváme proto k maximální opatrnosti, setkáte-li se s jakoukoli formou nevyžádané komunikace, v jejímž rámci budou odesílatelé požadovat osobní informace nebo finanční odměnu.