Prekladatelia pre írsky jazyk

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
12/07/2018
Initial deadline: 
04/09/2018 - 12:00(bruselský čas)
Dátum uzávierky: 
20/09/2018 - 12:00(bruselský čas) (extended)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Podávanie prihlášok12/07/2018
Initial deadline04/09/2018 - 12:00(bruselský čas)
Uzávierka podávania prihlášok (extended) 20/09/2018 - 12:00(bruselský čas)
Prekladové testy – rezervačné obdobie06/11/2018 - 12/11/2018
Prekladové testy21/11/2018 - 23/11/2018
Hodnotiace centrumbeginning 4/2019 - mid 4/2019(orientačne)