Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Teagmháil a dhéanamh linn

Sula rachaidh tú i dteagmháil linn, bí cinnte gur léigh tú na ceisteanna coitianta go grinn. An chuid is mó de na ceisteanna a chuirtear chugainn, tugadh freagra orthu cheana féin sa roinn sin.

Do na ceisteanna sin nach bhfuil le fáil sna ceisteanna coitianta, roghnaigh an fhoirm theagmhála is oiriúnaí thíos.

Ceisteanna/Nótaí Tráchta

Má tá suim agat i ndeiseanna gairme nó i bpróisis roghnúcháin an Aontais Eorpaigh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hIonad Teagmhála EUROPE DIRECT (in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh).

Má tá aon cheist agat i dtaca le do phróiseas roghnúcháin, d’iarratas nó do thrialacha féin, is ceart teagmháil dhíreach a dhéanamh le EPSO agus gheobhaidh tú freagra laistigh de 5 lá oibre de ghnáth. Mar sin féin, i dtaca le ceisteanna níos casta nó ceisteanna is gá a aistriú, is féidir go dtógfaidh sé tuilleadh ama.

Tar éis duit do cheist a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú admháil trí ríomhphost agus uimhir thagartha ag gabháil leis. Iarrtar ort an uimhir thagartha sin a lua i ngach comhfhreagras a dhéanfar le EPSO ina dhiaidh sin ar an ábhar céanna. Mura bhfaigheann tú an admháil tar éis 5 nóiméad, cuir an teachtaireacht isteach arís le do thoil.

Seo mar a láimhseálfar do chuid sonraí pearsanta.

Gearáin

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi cheann de na hiarratais atá déanta agat ar phróiseas roghnúcháin, iarrtar ort an fhoirm atá curtha ar fáil againn chuige sin a úsáid.

Tar éis duit do cheist a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú admháil trí ríomhphost agus uimhir thagartha ag gabháil leis. Iarrtar ort an uimhir thagartha sin a lua i ngach comhfhreagras a dhéanfar le EPSO ina dhiaidh sin ar an ábhar céanna. Mura bhfaigheann tú an admháil tar éis 5 nóiméad, cuir an teachtaireacht isteach arís le do thoil.

Seo mar a láimhseálfar do chuid sonraí pearsanta.

Seoladh poist

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne
L-107
B-1049 an Bhruiséil
An Bheilg

Teagmhálaithe i do Bhallstát

 

Cuireann roinnt de na Ballstáit oiliúint agus tacaíocht ar fáil do náisiúnaigh den Aontas Eorpach. 

Féach an liosta de theagmhálaithe i do Bhallstát – b'fhéidir go mbeidís siúd in ann cuidiú leat.