Skip to main content

Cén scéal is déanaí?

Tá cinn riaracháin á lorg ag an Aontas le bheith ag obair sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS).

Is cúis áthais dúinn ár suíomh gréasáin athchóirithe a fhógairt! Cuireadh cuma nua ar an suíomh gréasáin, rud a dearadh agus riachtanais na n-úsáideoirí san áireamh ann. 

 

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Tá tús curtha ag EPSO lena phróiseas claochlaithe. An chéad chéim ar an gclár oibre – An Creat Inniúlachtaí a Nuachóiriú.