Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Legal Officer AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE AST 4 Cathracha lasmuigh den AE
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Ailtire um Réitigh Theicniúla FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach um Bainistiú Clár FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí FG IV Stócólm na Sualainne
Cúntóir Oifige FG II Stócólm na Sualainne
saineolaí cibearshlándála FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
innealtóir córais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach TFC FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Legal Officer FG IV Amstardam (an Ísiltír)
Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha) FG III Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach Oibríochtaí FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Riaracháin
FG II Páras (an Fhrainc)
Comhairleoir buiséid agus airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Gnó N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaí Dlí FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach tionscadal FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais FG III an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Cúntóir Airgeadais FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto FG IV Madrid (Spain)
Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil FG IV Páras (an Fhrainc)
Legal Officer FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Scéim FG IV Búcairist
Oifigeach Tionscadail - Tacaíocht SESAR FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Beartais - Rannpháirtíocht leis an Tionscal Cosanta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tacaíochta Comhordaithe T&T FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach tionscadal FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Cumarsáide FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Scéim
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: saineolaí cibearshlándála
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tacaíochta Comhordaithe T&T
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Tacaíocht SESAR
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: