Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) Foireann tacaíochta FG II Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) Teicneolaíocht Faisnéise FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) Foireann tacaíochta FG I Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) Cumarsáid FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) Teangacha FG III Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) An Riarachán Poiblí Eorpach FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) Dlí FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) Foireann tacaíochta FG II Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) An Riarachán Poiblí Eorpach FG II, FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) Acmhainní Daonna FG II, FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) Teangacha FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Airgeadas (CAST Permanent) Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG II, FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) An Riarachán Poiblí Eorpach FG III, FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) Foireann tacaíochta FG IV Institiúidí an Aontais N/A no deadline for application
Job vacancies
Oifigeach buan
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director An Riarachán Poiblí Eorpach AD 14 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Rúnaí / Cléireach Foireann tacaíochta AST-SC 1, AST-SC 3 An tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Gnó Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh AD 6, AD 9 Parlaimint na hEorpa Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Acmhainní Daonna Acmhainní Daonna AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil Cóbanhávan (an Danmhairg)
Deputy Director-General An Riarachán Poiblí Eorpach AD 15 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Cúntóir Riaracháin
An Riarachán Poiblí Eorpach FG III (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí Páras (an Fhrainc)
Speisialtóir Airgeadais (F/B) Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG III (ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise FG IV An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí An Bhruiséil (an Bheilg)
Gníomhairí ar conradh Foireann tacaíochta N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sonraí Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG IV (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí Páras (an Fhrainc)
Oifigeach tionscadal Foireann tacaíochta FG IV (EIT) An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht Búdaipeist (an Ungáir)
Cúntóir Airgeadais Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG III (Eurojust) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil An Háig (an Ísiltír)
Gníomhaire - Tacaíocht Tionscadail An Riarachán Poiblí Eorpach FG III (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Gníomhaire - Tacaíocht Tionscadail An Riarachán Poiblí Eorpach FG III (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Comhairleoir Innealtóireachta Airgeadais Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG IV (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhairleoir Tionscadail An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol An Bhruiséil (an Bheilg)
Legal Officer Dlí FG IV An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhairleoir Faisnéise Gnó Teicneolaíocht Faisnéise FG IV (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Airgeadais Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG IV (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Riaracháin
Foireann tacaíochta FG III (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil Cóbanhávan (an Danmhairg)
Oibritheoir GSMC An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Sinsearach Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh N/A An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB) Lucsamburg (Lucsamburg)
Gníomhaire Sinsearach - Bainistíocht Tionscadail An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Airgeadais Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG IV (EIT) An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht Búdaipeist (an Ungáir)
Speisialtóir Fála Tallainne (F/B) Acmhainní Daonna FG IV (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach Páras (an Fhrainc)
Gníomhaire riaracháin - airgeadas Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG III (EIGE) An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne Vilnias (an Liotuáin)
Comhairleoir Tionscadail/Oifigeach Eolaíochta An Eolaíocht agus Taighde FG IV (ERCEA) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde An Bhruiséil (an Bheilg)
Taighdeoir An Eolaíocht agus Taighde FG IV Joint Research Centre An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Bainisteoir Cláir An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV An Coimisiún Eorpach An Niocóis (An Chipir) no deadline for application
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Legal Officer Dlí N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir Sinsearach – Cáilíocht Sonraí & Comhlíonadh An Riarachán Poiblí Eorpach AD 7 (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann Aonaid Iniúchóireacht, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, Acmhainní Daonna AD 10 (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair Bilbao (an Spáinn)
Ceann Aonaid Iniúchóireacht, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, Acmhainní Daonna AD 10 (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair Bilbao (an Spáinn)
Ceann Aonaid Iniúchóireacht, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, Acmhainní Daonna AD 10 (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair Bilbao (an Spáinn)
Cúntóirí/Rúnaithe Dlí AST 3 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
Domain(s):
Cumarsáid
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
Domain(s):
Acmhainní Daonna
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Institiúidí an Aontais
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Job vacancies

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Rúnaí / Cléireach
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: An tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Domain(s):
Acmhainní Daonna
Institution/Agency: (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Áit(eanna): Cóbanhávan (an Danmhairg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Deputy Director-General
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: Parlaimint na hEorpa
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (Eurojust) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sinsearach
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: (EIT) An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Áit(eanna): Búdaipeist (an Ungáir)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: Joint Research Centre
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibritheoir GSMC
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Cláir
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Niocóis (An Chipir)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: (EEA) An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Áit(eanna): Cóbanhávan (an Danmhairg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Airgeadais
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhaire riaracháin - airgeadas
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (EIGE) An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne
Áit(eanna): Vilnias (an Liotuáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Fála Tallainne (F/B)
Domain(s):
Acmhainní Daonna
Institution/Agency: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Innealtóireachta Airgeadais
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhairí ar conradh
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sonraí
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Faisnéise Gnó
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Airgeadais (F/B)
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhaire - Tacaíocht Tionscadail
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Airgeadais
Domain(s):
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
Institution/Agency: (EIT) An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Áit(eanna): Búdaipeist (an Ungáir)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhaire Sinsearach - Bainistíocht Tionscadail
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail/Oifigeach Eolaíochta
Domain(s):
An Eolaíocht agus Taighde
Institution/Agency: (ERCEA) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Domain(s):
Teicneolaíocht Faisnéise
Institution/Agency: An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (ESMA) An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhaire - Tacaíocht Tionscadail
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Aistritheoir liotuáinise
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: (CDT) Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Domain(s):
Dlí
Institution/Agency: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Aonaid Cumarsáide agus Caidrimh Phoiblí
Domain(s):
Cumarsáid
Institution/Agency: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA)
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Aonaid
Domain(s):
Iniúchóireacht, Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh, Acmhainní Daonna
Institution/Agency: (EU-OSHA) an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
Áit(eanna): Bilbao (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gníomhaire Teanga
Domain(s):
Teangacha
Institution/Agency: An Coimisiún Eorpach
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Lárionaid Riaracháin
Domain(s):
An Riarachán Poiblí Eorpach
Institution/Agency: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA)
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Saoráide Teicniúil
Domain(s):
Foireann tacaíochta
Institution/Agency: Joint Research Centre
Áit(eanna): Geel (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: