Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ar cheart dom mo chuid dioplómaí agus doiciméid eile a bhaineann leis an taithí oibre atá agam a chur isteach?

Question categories:

Ní gá aon doiciméid tacaíochta a chur isteach nuair a dhéanfaidh tú d’iarratas.

Iarrfar ort cóipeanna de do chuid doiciméad tacaíochta, dioplómaí agus teastas a chur ar fáil ag céim níos faide ar aghaidh den phróiseas roghnúcháin chun a léiriú go bhfuil tú incháilithe.