Skip to main content

Feictear dom go ndearnadh earráid ábhartha i marcáil mo thrialach (e.g. ní hé mo mharc féin a fuair mé ach marc iarrthóra eile/níor marcáladh an triail ar fad)

Question categories:

Sula gcuirtear torthaí trialach in iúl d’iarrthóir, déanann an Bord Roghnúcháin iad a sheiceáil, a fhaomhadh agus a bhailíochtú.