Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Táim ag iompar clainne nó tá leanbh ar brollach agam agus tá ceisteanna agam faoi gcaoi a ndéanfaidh mé na trialacha roghnúcháin. Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil?

Má tá tú ag iompar clainne le linn thréimhse chlárúcháin an phróisis roghnúcháin, féadfaidh tú do cheisteanna, d'ábhair imní nó d'iarrataí ar shocruithe speisialta a scríobh síos i d'fhoirm iarratais, agus dearbhú leighis a sheoladh léi ina bhfuil deimhniú go bhfuil tú ag iompar clainne agus an dáta atáthar ag súil a bhéarfar an leanbh duit.

Má fhaigheann tú amach go bhfuil tú ag iompar clainne nó má bheirtear leanbh duit le linn thréimhse an phróisis roghnúcháin, téigh i dteagmháil linn a luaithe is féidir agus tabhair dúinn an t-eolas thuasluaite agus dearbhú leighis ina bhfuil deimhniú ar an dáta breithe a bhfuiltear ag súil leis nó an dáta a tharla an bhreith.

Cuirfimid in iúl duit cé na roghanna is féidir a bheith ann i ndiaidh dúinn d'iarratas a scrúdú.