Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas na trialacha ar ríomhaire don chomórtas CAST Buan a athsceidealú?

Le linn na tréimhse déanta coinní agus na tréimhse trialacha, is féidir an choinne le haghaidh triail ceisteanna ilrogha a athsceidealú ach an t-am atá á lorg a bheith ar fáil, agus ar na coinníollacha seo a leanas:

  • i dtús báire, is ceart fanacht go dtí go n-uaslódálfar an deimhniú coinne ar do chuntas EPSO (faoi cheann 24 uair an chloig ón am a rinneadh an choinne, de ghnáth), mar is ann a bheidh an nasc, an uimhir dheimhniúcháin agus an cód a bheidh de dhíth ort chun an choinne a athsceidealú;
  • is féidir an choinne a rinneadh roimhe a athsceidealú tráth ar bith go dtí an lá roimh an gcoinne;
  • Is le linn na tréimhse trialacha céanna agus as na hamanna a bheidh léirithe sa chóras amháin is féidir coinne nua a roghnú;
  • is féidir an t-ionad trialacha a athrú (ach an áit a bheith ar fáil);
  • ní mór an nós imeachta athsceidealaithe a dhéanamh ina iomláine, go dtí an scáileán deireanach (mura ndéanfar ina iomláine é, beidh an chéad choinne bailí fós);
  • ní mór duit an deimhniú coinne uasdátaithe a phriontáil agus a thabhairt leat go dtí an t‑ionad trialacha. 

Féach anseo na seatanna scáileáin de chéimeanna an nóis imeachta maidir le hathsceidealú.

 

Cúinsí eisceachtúla

Ar chúinsí eisceachtúla (e.g. tinneas tromchúiseach, breith linbh, bás céile, duine clainne, tuismitheora, dearthár nó deirféar), d'fhéadfadh sé go gceadódh EPSO athsceidealú a dhéanamh (ach an t-am atá á iarraidh a bheith ar fáil).

Is ceart duit dul i dteagmháil le EPSO gan mhoill, agus d'uimhir iarratasóra agus gach doiciméad fianaise a bhaineann le hábhar a chur leis an teachtaireacht, e.g. teastas dochtúra, nach mór dó dáta na coinne a chumhdach.

Ní féidir, ar chúinse ar bith (cúinsí eisceachtúla san áireamh), athsceidealú a iarraidh ó thréimhse trialacha amháin go ceann eile. Ní fhéadfar a iarraidh ort triail a chur in áirithe athuair i dtréimhse trialacha eile ach amháin má dhéanann aon seirbhís earcaíochta tú a réamhroghnú arís.

Cuirfear ar an eolas thú a luaithe a dhéanfar cinneadh faoin athsceidealú, ach féach nach gcuirfear san áireamh ach cúinsí atá eisceachtúil go fírinneach agus a gcuirfear cruthúnas orthu ar fáil.