Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse na Cosanta Sonraí

Uimhir
EPSO/AD/360/18
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
26/07/2018
An spriocdháta d'iarratais
11/09/2018 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 6

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)