Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Sonraí AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir um Fhorbairt TF AD 7 Páras (an Fhrainc)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí AD 5 Páras (an Fhrainc)
Eacnamaí AD 5, AD 6, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Straitéiseach AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí AD 5 Stócólm na Sualainne
Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil AD 5 Stócólm na Sualainne
Legal Officer AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cumarsáide AD 6 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cláir TF/Comhordaitheoir Glao éigeandála AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Sinsearach Eolaíochta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Slándála TFC AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na hEarnála Acmhainní AD 9 an Aithin (an Ghréig)
Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar AD 7 an Aithin (an Ghréig)
Speisialtóir Soláthair AST 4 Baile Átha Cliath (Éire)
Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Oibriúcháin Sinsearach AD 7 An Háig (an Ísiltír)
An Ceann Earnála AD 10 Vársá (an Pholainn)
Anailísí Oibriúcháin - Stiúrthóireacht Oibriúcháin AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála Faisnéise AD 6 Heilsincí na Fionlainne
Oifigeach Slándála TFC AD 5 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe AD 10 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála AD 11 Prág (Poblacht na Seice)

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir TF
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sinsearach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceannaire Foirne na hOifige Slándála Áitiúla
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Pearsanta
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fhorbairt TF
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Cláir – Bonneagar
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Innealtóir um Chaighdeánú
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Airgeadais agus Buiséid
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Soláthair
Áit(eanna): Baile Átha Cliath (Éire)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir seirbhíse Galileo
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailíseoir Cásanna
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Slándála Bonneagair
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir Acmhainní Daonna (Cúnta)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Oibríochtaí EC3 – Anailís Malware
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Beartais Sinsearach
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin Sinsearach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Straitéiseach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Barcelona (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach cosanta sonraí
Áit(eanna): Strasbourg (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin - Stiúrthóireacht Oibriúcháin
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais: