Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oiliúnaí
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Tréimhsí oiliúna N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla) N/A Páras (an Fhrainc)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Cumarsáide FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach tionscadal FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Scéim FG IV Búcairist
Legal Officer FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil FG IV Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto FG IV Madrid (Spain)
Cúntóir Airgeadais FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir Airgeadais FG III an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A An Bhruiséil (an Bheilg) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaí Beartais N/A Páras (an Fhrainc)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE AST 4 Cathracha lasmuigh den AE
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Executive Director AD 14 Bilbao (an Spáinn)
Director AD 14 Barcelona (an Spáinn)
Aistritheoir gaeilge AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Scéim AD 7 Búcairist
Oifigeach Beartais Sinsearach AD 8 Búcairist
Oifigeach Airgeadais agus Buiséid AD 8 Búcairist
Cúntóir Airgeadais AST 1, AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainisteoir seirbhíse Galileo AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Innealtóir soláthair seirbhíse Galileo AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Leas-cheannaire na Roinne Oibríochtaí agus Monatóireachta Slándála AD 8 Páras (an Fhrainc)
Ceannaire Foirne na hOifige Slándála Áitiúla AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Caomhnóir FG IV Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Acmhainní Daonna AD 6 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach TFC AD 7 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An Ceann Earnála AD 6 Búdaipeist (an Ungáir)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire sinsearach - Tacaíocht Beartais
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Ailtire um Réitigh Theicniúla
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: