Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director AD 14, AD 15 Lucsamburg (Lucsamburg)
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta AD 9 An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóirí i réimse an spáis AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaithe i réimse an spáis AD 9 An Bhruiséil (an Bheilg)
Gairmí Teanga agus Idirchultúrtha (roghnú arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa) AD 5 Lucsamburg (Lucsamburg)
Director AD 14 Lucsamburg
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Comhairleoir Tionscadail FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Gníomhaire sinsearach - Dlíodóir AD FG IV An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach TFC — Bainisteoir Tionscadail FG IV Vailete Mhálta
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais agus Conarthaí FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Pearsanta FG IV Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Imeachtaí FG III Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach Acmhainní Daonna FG IV Thessaloniki (an Ghréig)
Gníomhaire tacaíochta oifige FG II An Háig (an Ísiltír)
Cúntóir Saoráidí FG III Ríge (an Laitvia)
Cúntóir Feidhmiúcháin FG III Vigo na Spáinne
Saineolaí Oiliúna FG IV Páras (an Fhrainc)
Cúntóir Cumarsáide FG III Liúibleána (An tSlóivéin)
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Ceannaire Foirne - IDATA AD 7 Parma (an Iodáil)
Ceann Roinne AD 12 Páras (an Fhrainc)
Cúntóir Seirbhíse TF AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann an Lárionaid Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla AD 12 Vailete Mhálta
Vice-Chair and Director AD 12 Angers (Fraince)
Executive Director AD 14 Cóbanhávan (an Danmhairg)
Executive Director AD 14 Cóbanhávan (an Danmhairg)
Ceann Foirne um Chumarsáid AD 8 Páras (an Fhrainc)
Ceann na Rannóige Glactha agus Leochaileachta AD 8 Vailete Mhálta
Ceann Aonaid AD 9 an Vín (an Ostair)
Oifigeach Scéim AD 6 Búdaipeist (an Ungáir)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 Prág (Poblacht na Seice)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gairmí Teanga agus Idirchultúrtha (roghnú arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach TFC — Bainisteoir Tionscadail
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Saoráidí
Áit(eanna): Ríge (an Laitvia)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Áit(eanna): Thessaloniki (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Imeachtaí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais agus Conarthaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Oiliúna
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire tacaíochta oifige
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Pearsanta
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Feidhmiúcháin
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire sinsearach - Dlíodóir AD
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: GSMC Anailísí Oibríochtaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Vice-Chair and Director
Áit(eanna): Angers (Fraince)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Seirbhíse um Ghnó a Chur Chun Cinn (F/B)
Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Forbróirí Sinsearacha Bogearraí Faireachas & Rianaithe Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Rannpháirtíochta um Fhaireachas & Rianú Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Lárionaid Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir TF (F/B)
Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: