Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

picture showing a lady

An speisialtóir thú i réimse an chaidrimh sheachtraigh? Tá an tAontas Eorpach ag lorg speisialtóirí a bhfuil taithí ghairmiúil acu i réimse an chaidrimh sheachtraigh le hearcú ag gráid AD 5 agus AD 7.

picture of cars

Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg tiománaithe faoi láthair le haghaidh a áitreabh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg.

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

virus picture

NUA – nuashonraithe an 28/08/2020: Tá EPSO ag déanamh síormhonatóireachta ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas COVID-19 ag forbairt. De réir mar atá an scéal i láthair na huaire, tá EPSO ag eagrú trialacha a bheidh ar siúl ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Tuilleadh eolais...

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil bréagthairiscintí poist ag dul thart ina dtugtar le fios go falsa gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.

Roghnaigh an cineál poist ba mhaith leat

Faigh amach cén cineál conartha leis an Aontas a oireann duitse. Breathnaigh ar an réimse leathan conarthaí, idir bhuan agus shealadach, atá institiúidí an Aontais a chur ar fáil agus foghlaim faoi na próisis roghnúcháin éagsúla a bhaineann leis na cineálacha éagsúla conartha.

Glao ar chomhoibriú le heagraíochtaí uile an Aontais Eorpaigh a bhfuil baint acu le cur chun cinn agus leas shaoránaigh an Aontais Eorpaigh atá faoi mhíchumas.

Cad é an réasúnú is bonn le modhanna tástála EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.