Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Welcome to EU Careers
Gairmréim leis na hinstitiúidí Eorpacha, gairmréim duitse?

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Breathnaigh ar na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Roghnaigh an cineál poist ba mhaith leat

Faigh amach cén cineál conartha leis an Aontas a oireann duitse. Breathnaigh ar an réimse leathan conarthaí, idir bhuan agus shealadach, atá institiúidí an Aontais a chur ar fáil agus foghlaim faoi na próisis roghnúcháin éagsúla a bhaineann leis na cineálacha éagsúla conartha.

 

Próifílí gairmréime an Aontais

Faigh an ról is fearr leat

Faigh amach faoi na gairmréimeanna éagsúla spreagúla atá an tAontas a chur ar fáil agus na rólanna éagsúla atá ar fáil do chéimithe agus d'iarchéimithe araon. Ó dhlí na hiomaíochta agus ón bhfóiréinsic dhigiteach go hacmhainní daonna agus staidreamh, tá an-éagsúlacht ar fad ann.

Ceisteanna coitianta

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.