Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

virus picture

NUA – nuashonraithe 12/07/2021:Tá EPSO ag déanamh síormhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt. De bharr na héiginnteachta atá ann faoi láthair, tá gach beart réamhchúramach is iomchuí á dhéanamh ag EPSO go fóill i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

Glao chun comhoibrithe ar gach eagraíocht éagsúlachta agus ­chuimsithe de chuid an Aontais ­ Téigh i bpáirt lenár líonra!

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Faigh amach faoi na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil tairiscintí calaoiseacha poist ag dul thart ina dtugtar le fios go bréagach gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.

Cad é an réasúnú is bonn le modhanna tástála EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.