Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

An dlíodóir tallannach thú agus cáilíocht agat i ndlí na Cipire, na Gréige, na hUngáire, na hIodáile, na Laitvia nó na Polainne agat? Más ea, is duine de do leithéid atá á lorg ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le bheith ag obair sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus Doiciméadú.

An speisialtóir cumasach ar an taighde eolaíoch thú? Tá Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh (JRC) ar lorg foireann chumasach dhíograiseach faoi láthair. I do cháil mar speisialtóir ar an taighde eolaíoch, cuirfidh tú tacaíocht eolaíoch agus theicniúil ar fáil, a bheidh dírithe ar chustaiméirí, chun gur féidir beartais an Aontais Eorpaigh a cheapadh, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Header

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Breathnaigh ar na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas anseo.

Roghnaigh an cineál poist ba mhaith leat

Faigh amach cén cineál conartha leis an Aontas a oireann duitse. Breathnaigh ar an réimse leathan conarthaí, idir bhuan agus shealadach, atá institiúidí an Aontais a chur ar fáil agus foghlaim faoi na próisis roghnúcháin éagsúla a bhaineann leis na cineálacha éagsúla conartha.

Cad é an réasúnú is bonn le modhanna tástála EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.