Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...
Ireland on a map

An dlíodóir ilteangach thú, agus an spéis leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta?

bulb and wheels

Tá athrú á dhéanamh ag EPSO faoi láthair ar na próisis roghnúcháin foirne ionas gur fearr a bheifear in ann freagairt ar riachtanais institiúidí an Aontais, riachtanais a bhíonn ag síorathrú, agus ar chúinsí an mhargadh saothair mar atá siad inniu.

picture showing men and women

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Glao chun comhoibrithe ar gach eagraíocht éagsúlachta agus ­chuimsithe de chuid an Aontais ­ Téigh i bpáirt lenár líonra!

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Faigh amach faoi na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas.

Tríd an ardán digiteach ilteangach nua tá níos mó tionchair – den chéad uair riamh ar leibhéal an Aontais – ag daoine as gach cearn den Eoraip ar an rud a bhfuil siad ag tnúth leis ón Aontas Eorpach, agus is féidir leo trácht a dhéanamh ar smaointe daoine eile.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil tairiscintí calaoiseacha poist ag dul thart ina dtugtar le fios go bréagach gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.