Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

...

Faoi láthair, tá an Coimisiún Eorpach ag lorg aistritheoirí Gaeilge (grád AD 5). D'fhéadfadh sé go dtairgfí do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo conradh sealadach ar feadh 4 bliana.

Picture showing two people

Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg speisialtóirí TF chun bheith ag obair mar ghníomhairí sealadacha i Lucsamburg, den chuid is mó.

Tá breis agus 100 ball foirne slándála a bhfuil taithí oibre acu á lorg ag Parlaimint na hEorpa chun iad a earcú i Lucsamburg.

Header

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

Glao ar chomhoibriú le heagraíochtaí uile an Aontais Eorpaigh a bhfuil baint acu le cur chun cinn agus leas shaoránaigh an Aontais Eorpaigh atá faoi mhíchumas.

Roghnaigh an cineál poist ba mhaith leat

Faigh amach cén cineál conartha leis an Aontas a oireann duitse. Breathnaigh ar an réimse leathan conarthaí, idir bhuan agus shealadach, atá institiúidí an Aontais a chur ar fáil agus foghlaim faoi na próisis roghnúcháin éagsúla a bhaineann leis na cineálacha éagsúla conartha.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil bréagthairiscintí poist ag dul thart ina dtugtar le fios go falsa gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.

Cad é an réasúnú is bonn le modhanna tástála EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.