Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE


Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and...

bulb and wheels

EPSO is currently undergoing a thorough transformation process for staff selection to better respond to the evolving needs of the EU institutions and the realities of today’s labour market.

Man Looking Through A Binoculars

Tá an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg riarthóirí i réimsí na fóiréinsice digití agus na hanailíse oibríochtúla agus straitéisí. Is ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) den chuid is mó a bheidh na speisialtóirí a earcófar (grád AD7) ag obair.

picture showing a young woman looking through a magnifying glass

Tá imscrúdaitheoirí agus saineolaithe frithchalaoise i réimsí chaiteachas an Aontais Eorpaigh agus an fhrithéillithe agus an chustaim agus na trádála, an tobac agus na n-earraí góchumtha á lorg ag an gCoimisiún Eorpach (CE). Is san Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) den chuid is mó a bheidh himscrúdaitheoirí agus na saineolaithe a earcófar ag obair.

Tá an tAontas Eorpach ar lorg teicneoirí (grád AST 3) agus oibrithe tacaíochta (grád AST-SC 1).

virus picture

NUA – nuashonraithe 23/09/2021: Tá EPSO ag déanamh síormhonatóireacht ar an dóigh a bhfuil an coróinvíreas (COVID-19) ag forbairt. De bharr na héiginnteachta atá ann faoi láthair, tá gach beart réamhchúramach is iomchuí á dhéanamh ag EPSO go fóill i gcomhréir leis na treoracha agus na treoirlínte a thugann institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta.

picture showing men and women

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

Glao chun comhoibrithe ar gach eagraíocht éagsúlachta agus ­chuimsithe de chuid an Aontais ­ Téigh i bpáirt lenár líonra!

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Faigh amach faoi na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas.

Tríd an ardán digiteach ilteangach nua tá níos mó tionchair – den chéad uair riamh ar leibhéal an Aontais – ag daoine as gach cearn den Eoraip ar an rud a bhfuil siad ag tnúth leis ón Aontas Eorpach, agus is féidir leo trácht a dhéanamh ar smaointe daoine eile.

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil tairiscintí calaoiseacha poist ag dul thart ina dtugtar le fios go bréagach gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.