Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU. Whether you're working for an EU institution or an EU agency, the EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone.

Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag lorg cúntóirí teanga sa Chróitis, san Ollainnis, san Eastóinis, san Iodáilis, sa Pholainnis agus sa Phortaingéilis (grád AST 1).

Tá tús curtha ag EPSO lena phróiseas claochlaithe. An chéad chéim ar an gclár oibre – An Creat Inniúlachtaí a Nuachóiriú.

picture showing pictures of men and women

Tá mórchuid cineálacha poist ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir shaghas an phoist.

bulb and wheels

Tá athrú á dhéanamh ag EPSO faoi láthair ar na próisis roghnúcháin foirne ionas gur fearr a bheifear in ann freagairt ar riachtanais institiúidí an Aontais, riachtanais a bhíonn ag síorathrú, agus ar chúinsí an mhargadh saothair mar atá siad inniu.

picture showing men and women of different ages with Luxembourg city in the background

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?

Tríd an ardán digiteach ilteangach nua tá níos mó tionchair – den chéad uair riamh ar leibhéal an Aontais – ag daoine as gach cearn den Eoraip ar an rud a bhfuil siad ag tnúth leis ón Aontas Eorpach, agus is féidir leo trácht a dhéanamh ar smaointe daoine eile.

Glao chun comhoibrithe ar gach eagraíocht éagsúlachta agus ­chuimsithe de chuid an Aontais ­ Téigh i bpáirt lenár líonra!

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.

internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil tairiscintí calaoiseacha poist ag dul thart ina dtugtar le fios go bréagach gurb é EPSO a d’eisigh iad. Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi aon chumarsáid a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.