Fáilte go dtí Gairmréimeanna in institiúidí an AE

Speisialtóirí i réimse na cartlannaíochta/na bainistíochta taifead

An bhfuil tú i do speisialtóir díograiseach sa chartlannaíocht nó sa bhainistíocht taifead? Tá institiúidí an Aontais ar lorg riarthóirí agus cúntóirí chun bheith ag obair ar thaifid, cartlanna agus bainistíocht faisnéise.

Oifigigh Shlándála agus Chosanta Armtha

An bhfuil tú cáilithe mar oifigeach slándála agus cosanta armtha? Má tá, is féidir leat cuidiú le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh a bheith ag oibriú go rianúil ó lá go lá trí dhul isteach i bParlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh!

Riarthóirí i réimse na cosanta sonraí

An bhfuil tú i do shaineolaí ar an gcosaint sonraí? An bhfuil tú spreagtha agus an bhfuil taithí agat i réimse an riaracháin phoiblí? Má tá, tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí do do lorg!

Aistritheoirí Gaeilge

Ní mór duit sáreolas ar an nGaeilge a bheith agat agus eolas maith ar dhá cheann eile de theangacha an Aontais a bhfuil an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann díobh. Má tá, is féidir leat a bheith ar cheann de na chéad aistritheoirí eile a rachaidh isteach in institiúidí an Aontais!

Gairmréim leis na hinstitiúidí Eorpacha, gairmréim duitse?

Poist leis an Aontas Eorpach

Baineann timpeallacht oibre shaibhir thairbheach le gairmréim leis an Aontas Eorpach. Bíodh sé ina údar sásaimh agat go ndéanann do chuid oibre difear don Eoraip agus tú ag obair ó lá go lá ar cheisteanna na huaire. Breathnaigh ar na buntáistí eile a bhaineann le gairmréim san Aontas anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Roghnaigh an cineál poist ba mhaith leat

Faigh amach cén cineál conartha leis an Aontas a oireann duitse. Breathnaigh ar an réimse leathan conarthaí, idir bhuan agus shealadach, atá institiúidí an Aontais a chur ar fáil agus foghlaim faoi na próisis roghnúcháin éagsúla a bhaineann leis na cineálacha éagsúla conartha.

Modhanna tástála EPSO

Cad é an réasúnú is bonn le modhanna tástála EPSO?

Ceapann foireann de ghairmshiceolaithe inmheánacha trialacha EPSO agus déanann siad monatóireacht orthu, i dteannta baill den Bhord Roghnúcháin a roghnaítear go cúramach ó institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Ceisteanna coitianta

Freagraí ar do chuid ceisteanna

An bhfuil fadhb agat? Ceadaigh na catagóirí éagsúla atá sna ceisteanna coitianta. Mura n-éirí leat freagra do cheiste a fháil, líon isteach an fhoirm teagmhála agus seol an cheist chugainn.